Produkty Etnetery | Etnetera

Produkty Etnetery

Nástroje z naší dílny, které nám pomáhají při vývoji a naplňování vašich požadavků

jNetPublish NG (jNP)

Systém jNP je určen k tvorbě a správě rozsáhlých webových prezentací. Umožňuje sestavit obsah a funkčnost webu přesně na míru, disponuje pokročilými a individuálně nastavitelnými funkcemi pro jeho správu.

Režim editace je přístupný přes internetový prohlížeč. Není nutné žádné další instalované aplikace nebo software. Obsah lze spravovat prostřednictvím podrobného administračního rozhraní, nebo přímo ve stránce.

jNP dovoluje více editorům pracovat nezávisle na úpravě obsahu. Editoři mohou mít rozdílná práva díky přiřazení uživatelských rolí. Systém sezení a projektů dovoluje izolovanou a nezávislou práci paralelně na více úpravách obsahu. Tyto úpravy mohou být i rozsáhlejší a v delším časovém úseku, přičemž se projeví až po schválení a publikování.

Náhled obsahu stránek v prostředí jNetPublish.

Pro koho je jNetPublish určen?

Systém je vhodný pro firmy, které mají vyšší nároky na správu webového obsahu, resp. na svou webovou prezentaci jako takovou. Samotný systém je natolik flexibilní, že dokáže zohlednit nestandardní nároky na bezpečnost, integraci, administraci, dostupnost i redundanci.

Klíčové funkcionality a vlastnosti

Projekty správy obsahu

jNP pracuje s několika úrovněmi izolace prováděných změn. Nejnižší úroveň je tzv. sezení - sdružuje změny jediného uživatele. Další úroveň představují projekty. Ty slouží k oddělení dlouhodobějších změn, na kterých může spolupracovat více editorů.

tabulka_jnp_session_project

Režimy editace

jNP poskytuje dva základní režimy editace:

1. Editace ve stránce (tzv. insite editace), pomocí které lze procházet jednotlivé stránky prezentace, a upravovat obsah přímo z takto zobrazeného náhledu.

Ukázka insite editace v rámci jNP

2. Plná administrace, umožňuje přístup ke všem datům, ze kterých se webová prezentace skládá, bez ohledu na jejich zobrazení.

Příklad editace položek v prostředí jNetPublish.

Správa uživatelů a rolí

Systém jNP přiděluje oprávnění jednotlivým uživatelům prostřednictvím přiřazení libovolného množství uživatelských rolí. Přiřazením role je uživateli propůjčeno určité právo, například prohlížet nebo upravovat některé části webu, nebo používat některé administrace jNP.

Některé uživatelské role jsou vytvořeny automaticky, a slouží k nastavení oprávnění pro vybrané administrace (například Správce projektů, Správce slovníku apod). Ostatní uživatelské role je možné vytvářet zcela libovolně, a používat je pro nastavení oprávnění pro položky a projekty.

Správa revizí

Modul správy revizí umožňuje nastavit prostředí tak, aby změny vytvářené některými editory podléhaly schválení korektory. Dokud taková změna nebude schválena, nemůže být publikována do hlavního projektu, a tedy na veřejný web. Korektor má také možnost změnu zamítnout a vrátit tak editorovi k dopracování.

Obsah podléhající revizi se organizuje do tzv. schvalovacích skupin. Nastavení těchto skupin vyžaduje roli Administrátor.

Verzování

Systém vytváří pro každý asset a pro každou publikaci zálohu (verzi), ke které se lze kdykoliv v budoucnu vrátit zpět. Tímto způsobem si lze i ověřit, jaký obsah se nacházel na webu v jakékoliv době v minulosti.

Obrazovka správy uživatelských rolí.

Něco navíc

Release cyklus

Drtivou většinu rozvojových požadavků lze implementovat na úrovni šablon systému a není třeba cokoliv programovat a připravovat standardní build. Toto velmi urychluje celý release cyklus a zkracuje “time to market”.

Integrace

jNP bylo v minulosti integrováno s mnoha SaaS službami (videochaty, chaty, vyhledávacími službami, monitoringy, analytickými nástroji, personalizačními nástroji, atd.). Zároveň lze bez problému zajistit integraci s klasickými CRM a ERP platformami a nebo obohatit systémy typu Liferay, Sharepoint, apod.

Výkon

jNP podporuje škálovatelnost, kterou lze přizpůsobit aktuální situaci (rozšíření produktů, zavedení dalších jazykových mutací, zvýšení počtu serverů, příprava na vyšší zátěž) nebo novým požadavkům.

Reference

Zajímá vás, kdo náš jNP systém využívá? Jsou to například tyto firmy:

www.allianz.cz

www.albert.cz

www.annonce.cz

www.eon.cz

www.firo.cz

www.jtbank.cz

www.koop.cz

www.mzv.cz

www.o2.cz

a další.

Looking for help launching your new project?

Leave us your contact info so we can connect.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.