3. Cestovací

Toto bude jednoduché. Svým způsobem. Heslo je skryté pomocí QR kódu.

Že prý kde ten QR kód najdeš? Zajdi k místu, kde sídlí Etnetera a.s. (z místa festivalu se to dá dojít i pěšky), a QR kód najdeš na rozcestníkové tabuli před vchodem do budovy E.

Kde je QR kód?

Pro všechny případy máme v záloze náhradní postup, ať necestuješ zbytečně, kdyby se náhodou QR kód ztratil. Ber ho ale opravdu jen jako nouzovou variantu. Pokud tedy nemůžeš kód najít, i když si myslíš, že jsi na správném místě, použij kroky v následujícím pořadí:

  1. Ještě jednou se pořádně podívej ze všech stran, jestli QR kód na tabuli opravdu není.
  2. Dojdi na recepci Etnetera a poptej se po kódu tam.
  3. Když vše ostatní selže, vyfoť se se zřetelně viditelným místem, kde by podle tebe měl kód být. Fotku nám zašli spolu s popisem doby, kdy jsi tam byl, a vysvětlením, proč nešlo získat kód jinak.

Soutěž již skončila. Děkujeme všem hráčům za účast.

Řešení a komentáře

I u této úlohy bylo "řešení" poměrně přímočaré. Stačilo se přesně řídit instrukcemi. Z boku rozcestníkové tabule byl nalepený štítek s QR kódem vedoucím na adresu bit.ly/2wCfthg, na které je opět známý obrázek s majákem a heslem BRÁNA.


Pro zadání odpovědi je potřeba být přihlášen.

www.etnetera.cz futurequest@etnetera.cz