Podmínky zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání | Etnetera

Podmínky zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání

Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání a se zařazením do databáze uchazečů obchodní společnosti Etnetera a.s., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 25103814, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11168 („ETNETERA“)

Za účelem možného uzavření pracovní smlouvy v souvislosti s Vaší reakcí na náš inzerát, bude ETNETERA zpracovávat Vaše osobní údaje, jako potenciálního uchazeče pro budoucí pracovní příležitosti v rozsahu: [jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, odkaz na LinkedIn profil, dosažené vzdělání, předchozí praxe], které jsou uvedeny ve Vašem životopise. ETNETERA bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje (i) manuálně a automaticky v elektronické a listinné podobě, (ii) prostřednictvím svých odpovědných zaměstnanců, (iii) po dobu 2 let ode dne udělení souhlasu se zpracováním. Zpracováním Vašich osobních údajů budete moct kdykoliv odvolat, a to dopisem doručeným do sídla ETNETERA, odpovědí na email, ve kterém Vás jako uchazeče informujeme o uchování Vašich osobních údajů, nebo  prostřednictvím e-mailu dpo@etnetera.cz.

Poučení:

ETNETERA Vás dále tímto informuje, že máte právo na přístup svých osobních údajů, jakož i na opravu těchto osobních údajů. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že ETNETERA provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat ETNETERA o vysvětlení a/nebo požadovat, aby ETNETERA odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů nebo případně o omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním výše uvedených osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Rozjedeme váš nový projekt společně?

Zanechte nám svůj kontakt a my se vám rádi ozveme.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.