Etnetera Group buduje konzultační službu prostřednictvím nové společnosti Etnetera Sense

12
.
7
.
2021

Ucelená digitalizační řešení vedená od strategie až po.kompletní realizaci pro klienty ve vybraných segmentech trhu se stávají novým strategickým cílem Etnetera Group. K tomuto účelu zakládá od 1.7.2021 novou konzultační společnost Etnetera Sense, jejím CEO je Jiří Štěpán.

Spojení dlouholetých IT zkušeností a unikátního technologického, datového a komunikačního know-how členů Etnetera Group se pro novou společnost Etnetera Sense stává opěrným pilířem nejen v okamžiku samotného vstupu na trh. Odborné zázemí silné české IT skupiny bude Etnetera Sense využívat dlouhodobě k tomu, aby pomáhala klientům smysluplně inovovat podnikání a jejich zákazníkům přinášela co nejvyšší hodnotu produktů a služeb.

Etnetera Sense navazuje na konzultační činnost, kterou mnoho let poskytujeme našim klientům v rámci jednotlivých firem Etnetera Group. Jsem přesvědčen, že založením samostatné firmy dojde k ještě větší profesionalizaci dané služby i širší podpoře českých firem v probíhajícím procesu digitalizace,“ říká Martin Palička, CEO Etnetera Group.

Úsilí konzultantů v Etnetera Sense se na začátku soustředí především na segmenty E-Commerce a finančních služeb, do budoucna to však mohou být automotive, retail, utility a další. „Digitální inovace žene kupředu rychlá analýza klientových potřeb v jeho segmentu podnikání a stanovení cesty jak efektivně digitalizovat, jak tuto cestu plánovat, komunikovat i vyhodnocovat,“ říká Jiří Štěpán, CEO Etnetera Sense. „Jsme vysoce motivovaný tým s digitální DNA v krvi, hlubokou technickou znalostí a komplexním pohledem na možné přínosy inovací pro byznys zákazníka. Věříme, že náš drive bude pro klienty tím správným odpichem ke změně,“ dodává.

Konzultanti z Etnetera Sense se budou mimo jiné zaměřovat na tyto oblasti:

  • Digital product design, který integruje technologický, komunikační a datový pohled pro projekty, které jsou od začátku navrženy do digitálního prostředí.
  • Optimalizace zákaznického zážitku a budování loajality v době, kdy přestávají fungovat tradiční místa kontaktu se zákazníky - poradci, sales reprezentanti, pobočky, prodejny. Právě digitální nástroje mohou tyto chybějící kontakty nahradit nebo zlepšit.
  • Řízení zákaznické cesty v omnichannel prostředí se neobejde bez znalosti potřebných technologií, kvalitních dat a prověřených postupů. Podpora konzultantů je pro implementaci tohoto procesu nezbytností.

Aktuálním tématem je pro tým Etnetera Sense bankovní identita – tzv. BankID, jejíž přínosy pro klienty, zákazníky i veřejnost se všeobecně očekávají. Letos v dubnu se Etnetera stala partnerem společnosti Bankovní identita a.s. a pro své klienty připravuje první příležitosti, jak nový technologický prvek v digitalizačních projektech efektivně využít. A pokud jde o nejbližší očekávané události na trhu, konzultanti Etnetera Sense intenzivně vyhodnocují změny, které zasáhnout online trh v důsledku ukončení podpory cookies třetích stran a nových regulatorních požadavků ePrivacy. V této souvislosti hledá cesty, jak zajistit přínosy těchto změn pro business modely stávajících online projektů.

Logo Etnetera Sense

O Etnetera Group:

Společnost Etnetera Group je prostřednictvím společností Etnetera, Etnetera Motion, Etnetera Activate a Etnetera Sense zkušeným partnerem klientů při rozvoji digitální formy podnikání. Navrhuje a vyvíjí webová a mobilní řešení pro komunikaci se zákazníky a ecommerce, datovou a webovou analytiku a marketingovou automatizaci. Poskytuje konzultační služby v oblasti rozvoje e-commerce i agenturní full-service v oblasti kreativních komunikačních strategií zaměřených na brand building, influencer marketing, design nebo produkci obsahu. Její obchodní výsledek v roce 2020/21 před konsolidací činil 370 milionů korun.

Kontakt pro média:

Rita Gabrielová

Manažerka komunikace, Etnetera Group a.s.

rita.gabrielova@etnetera.cz

+420 702 174 103