Vulnerability asessment

Vulnerability assessment je proces identifikace, klasifikace a hodnocení potenciálních bezpečnostních zranitelností v systémech a aplikacích.

Test se provádí pomocí speciálních nástrojů, tzv. vulnerability scannerů, které detekují zranitelnosti v rámci testované infrastruktury. Po provedení automatického testu může report obsahovat poměrně velké množství tzv. false-positive výsledků. Proto je kromě automatického scanu potřeba provést i následnou analýzu všech výsledků s manuální validací.

Náš tip:

Tuto službu doporučujeme využít například během akvizice nové společnosti. Usnadní orientaci v rámci přebírané infrastruktury.

Službu nelze zaměňovat s penetračním testem!