We’ve baked cookies.
Want to have some with us
?

Mmm, they smell great! We've baked cookies on our website, and we'd love for you tohave some with us. We use them not only to keep our website working properly, butalso to anonymously analyse data on where you munch on our site. So, would you like some?

Want to know the ingredients? Check out our recipe.
You want to know the ingredients? Check out our recipe.

Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů („Podmínky“) poskytují informace o shromažďování, zaznamenání, používání a jiného zpracování osobních údajů společností Etnetera a.s. se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČO: 25103814, zapsána u MS Praha, sp.zn. B 11168, jakožto správcem osobních údajů.

Účely zpracování

Podmínky se vztahují na zpracování osobních údajů pro účely:

a. Vyřízení dotazů zaslaných prostřednictvím kontaktního webového formuláře v rozsahu jméno, příjmení, email a text vaší zprávy.

b. Monitorování návštěvníka webu za účelem optimalizace struktury webových stránek a auditu provozu serveru v rozsahu IP adresa.

c. Shromažďování údajů o potenciálních klientech, jejich oslovení za účelem marketingové či obchodního sdělení.

d. Registrace a zasílání newsletteru (zasílání obchodních sdělení) v rozsahu e-mail.

Právní základy zpracování

Společnost Etnetera zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Poskytnutí osobních údajů je pro účely uvedené pod písm. a), b) a c) nezbytným předpokladem, a to v souvislosti s plněním služeb, příp. plněním právních povinností, zatímco pro účely registrace k newsletteru jsou osobní údaje zpracovávány na základě dobrovolně uděleného souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat.

Pokud jste souhlasil(a) s registrací k newsletteru, udělil(a) jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a promočních nabídek lze odvolat po obdržení každé jednotlivé zprávy a tato obchodní sdělení a promoční nabídky nebudou již po odvolání zasílána.

Cookies

Používáme soubory cookies, abychom mohli lépe porozumět tomu, jak náš web používáte, zlepšit váš uživatelský zážitek, umožnit externím reklamním společnostem pomoci nám zobrazovat na internetu reklamy přizpůsobené vašim zájmům.

Doba zpracování

Osobní údaje zpracovávány k vyřízení dotazů jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

Údaje týkající se monitorování návštěvníka webu za účelem optimalizace struktury webových stránek a auditu provozu serveru v rozsahu IP adresa jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

Údaje o potenciálních klientech shromažďované za účelem marketingové či obchodního sdělení jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

Osobní údaje poskytnuty v souvislosti s registrací a zasíláním newsletteru jsou uchovávány po dobu, po kterou bude správce vyvíjet svoji obchodní činnost, resp. do odvolání dobrovolně uděleného souhlasu.

Předávání a zpřístupňování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Etnetera a.s., a/nebo níže uvedeným zpracovatelům, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování:

  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, pro účel zpracování uvedený pod písm. b)
  • Facebook, Facebook Headquarters, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, pro účel zpracování uvedený pod písm. c)
  • Smartsupp, Milady Horákové 13, 602 00 Brno, IČ: 03668681, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 86206, pro účel zpracování uvedený pod písm. b)

Poučení o právech

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na: přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, vznést námitku, nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost Etnetera a.s. nenese odpovědnost za škody způsobené používáním (či nemožností užití) jejích internetových stránek a dalším využíváním jejich obsahu, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo nesprávností či neúplností jejich obsahu.

Společnost Etnetera a.s. není dále odpovědná za škody způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků, zejména za škody vzniklé z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace s elektronickými zprávami ze strany třetích osob, dále z počítačových programů využívaných k elektronické komunikaci a z přenosu počítačových virů.

Závěrečná ustanovení

V případě potřeby více informací ke zpracování osobních údajů naší společností se můžete obrátit na adresu dpo@etnetera.cz.