Vybrané téma:
Machine learning
1
.
6
.
2016
|
#
Machine learning
#
IoT
Machine learning: rozhovor s Aničkou & Centim
PŘEČÍST ČLÁNEK