We’ve baked cookies.
Want to have some with us
?

Mmm, they smell great! We've baked cookies on our website, and we'd love for you tohave some with us. We use them not only to keep our website working properly, butalso to anonymously analyse data on where you munch on our site. So, would you like some?

Want to know the ingredients? Check out our recipe.
You want to know the ingredients? Check out our recipe.

Veolia

Web apps and portals
Mobile applications

Portál umožňuje zákazníkovi komplexní pohled na spotřebu (voda, energie a teplo), historii a přehled fakturace včetně možnosti online zálohových plateb. Dále také zobrazujeme získaná IoT data, kdy jednak ukazujeme zákazníkovi aktuální stav jeho spotřeby s možností predikce vývoje spotřeby, a zároveň tím předcházíme možným ztrátám Veolie a zvýšeným nákladům zákazníka. Za tento projekt jsme také dostali dvě ocenění v rámci globální Veolie.

Selfcare portál

a mobilní appka pro Android a iOS.

Data z IoT čidel

pomáhají včas informovat o havárii vody.

Ocenění našeho řešení

v roce 2018 v rámci globální Veolie.

Technologies
No items found.