Veolia

Web apps and portals
Mobile applications

Portál umožňuje zákazníkovi komplexní pohled na spotřebu (voda, energie a teplo), historii a přehled fakturace včetně možnosti online zálohových plateb. Dále také zobrazujeme získaná IoT data, kdy jednak ukazujeme zákazníkovi aktuální stav jeho spotřeby s možností predikce vývoje spotřeby, a zároveň tím předcházíme možným ztrátám Veolie a zvýšeným nákladům zákazníka. Za tento projekt jsme také dostali dvě ocenění v rámci globální Veolie.

Selfcare portál

a mobilní appka pro Android a iOS.

Data z IoT čidel

pomáhají včas informovat o havárii vody.

Ocenění našeho řešení

v roce 2018 v rámci globální Veolie.

Technologies
No items found.