Multijazyčný webový portál

Webové aplikace a portály

Pro vlastníka a developera evropských průmyslových nemovitostí P3 jsme v Etneteře vytvořili multijazyčný portál pro vyhledávání logistických parků. Web jsme spustili v září 2019 a nadále pracujeme na dalších funkcionalitách, které ještě více zjednodušují vyhledávání parků a pomáhají poskytovat prvotřídní služby zákazníkům.

Dynamická prezentace

skladů.

Interaktivní mapy

s detailními informacemi.

3D náhledy

pro lepší orientaci.

Projekt pro klienta P3 jsme začali přetvářet směrem k dynamické prezentaci skladů tak, aby uživateli přinesl na jednom místě maximum relevantních a aktuálních informací a pomohl mu v jeho rozhodování o pronajmutí skladu v areálu klienta. Při vývoji jsme se zaměřili na funkcionality webu a možnosti jeho dalších rozvoje. Dominantním prvkem se staly interaktivní mapy doplněné podrobnými informacemi o dané lokalitě (celková a volná skladovací plocha, dopravní přístupnost, plánky hlal a areálů, vybavení, ...), a to i ve 3D náhledu.

Použité
technologie
No items found.