AUTOR
Martin Rejka
29
.
5
2020
|

O krok blíže k zákazníkovi: Customizovatelná nabídková aplikace

Sběr dat a personalizace nabízeného obsahu se setkává s úspěchem nejen ve vodách internetu, ale i v osobním přístupu ke klientům. Možnost dát přesně specifikovanou nabídku, navíc obohacenou o interaktivní prvky ušetří obchodníkovi námahu a zákazníkovi cenný čas. Jak může taková aplikace vypadat v praxi? Pojďme se na ni podívat blíže.

S celým procesem vzniku personalizované nabídky pomáhají tří hlavní nástroje, které reflektují specifika jednotlivých fází její tvorby. V té první se nejvíce využívá tabletová aplikace pro sběr dat, která umožňuje obchodníkovi efektivně zaznamenat zákazníkovy potřeby. Samotný průběh může mít několik podob - volný rozhovor s prodejcem nebo prohlídku jednotlivých služeb s průběžným záznamem na tablet, “tajnou formu”, kdy je možné informace zanášet do tabletu skrytými gesty, či naopak formu otevřenou, kdy zákazník o záznamu ví.

Po ukončení interakce má prodejce možnost sesbírané údaje zrevidovat, upravit je a případně doplnit o další, včetně oslovení klienta, kontaktu na důležitou osobu ve firmě, vizuálních podkladů jako například náčrtky, mapu, návrh smlouvy či jiného souboru. Před samotným odesláním dostane možnost vizuálně zkontrolovat, v jaké podobě se nabídka dostane ke klientovi. I po finálním odeslání však má prodejce stále možnost přistoupit k nabídce díky unikátnímu ID či seznamu uložených nabídek a zpětně údaje modifikovat.

Pro zobrazení personalizované nabídky slouží klientovi jednoduchá webová aplikace, ke které se dostane pomocí obdržené URL či QR kódu a přístupového hesla. Zákazník si ji následně může v klidu prohlédnout kdekoliv, třeba z pohodlí svého domova. A nejen to. Celý návrh může být obohacený o video, audiostopy a interaktivní prvky v podobě kalkulaček či posuvníků. Jedná se tak o mnohem přívětivější a přitažlivější způsob než klasický soubor PDF, ačkoliv možnost exportu i do tohoto formátu zůstala zachována. Prodejce má zároveň možnost sledovat pohyb zákazníka po nabídce a jeho chování dále analyzovat.

Obdobný princip využívá ve své prodejní síti i ŠKODA AUTO. K prezentaci svých vystavených vozů používají interaktivní panely s QR kódem, pomocí kterého si zákazník může prohlédnout nabídku konkrétního automobilu.

    Ukázka nabídky, kterou si zákazník můžu odnést s sebou domů.  

Poslední částí celého řešení je administrační konzole, ve které se nastavuje veškerá logika spojená s tvorbou nabídky - pole pro dropdown listy do tabletové aplikace, logiky kalkulaček a jejich výchozí hodnoty, multimediální materiál v přílohách, uživatelské přístupy, administrace databáze nabídek a mnohé další. Kombinací těchto aplikací získává obchodník robustní nástroj pro tvorbu zajímavých nabídek, v nichž zároveň nikdy nebudou chybět ty podstatné, opakující se informace.

“K získání klienta přestává stačit personalizace produktu, ale po vzoru online marketingu se začínají rozšiřovat osobní nabídky produktů a služeb. Ty jsou ještě přesněji než online marketing, který se k lidem dostane na základě demografických vlastností,” říká Martin Palička, CEO společnosti Etnetera a předseda představenstva Etnetera Group. Důkazem toho, že se budoucnost nabídek bude pravděpodobně ubírat právě tímto směrem je praxe ŠKODA AUTO ve Velké Británii. Tam dostává každý zákazník po návštěvě showroomu personalizovanou prezentaci s produkty, o které projevil zájem.

Přečti si taky