Odpovědní podnikatelé, vážíme si vás!

Podnikání obecně je dřina a když se má opravdu hrát fair play a odpovědně, je to dřina dvojnásob. To nejlépe ví Český Goodwill, který takové odpovědné hrdiny oceňuje. U posledního osmého ročníku byla zlatým partnerem také Etnetera, protože jí na férovém podnikání záleží. Ročník, který nesmetl ani covid, ani omezující vládní opatření, pozval do rodiny odpovědných podnikatelů další nové členy. Co žene Český Goodwill dopředu, o tom jsme si povídali s Lenkou Hlavatou, autorkou projektu i výkonnou ředitelkou společnosti Hlavatý & Partners Consulting Group.

hlavata

Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, je i pro rok 2020 předáno. S jakým pocitem jste připravovala vyhlášení výsledků a gala večer, kam nemohli lidé přijít osobně a kde si nikdo nemohl na vítězství s ostatními připít?

Příprava galavečera 8. ročníku ocenění Český Goodwill byl – alespoň pro mě – naprosto elektrizující zážitek. Ještě na Nový rok nic nenasvědčovalo tomu, že by akce mohla proběhnout. Byl pouze nápad a snaha, ale samotná myšlenka se začala zhmotňovat až v pondělí 4. ledna kolem 4. hodiny ranní, kdy jsme nemohla dospat (natěšená do nového pracovního roku) a googlila. Podařilo se mi natrefit na Autokino Strahov, které vzniklo na jaře 2020 v první vlně lockdownu spolu s dalšími asi deseti autokiny v Praze. Jako jediné ale AKS zůstalo stále v provozu, mohlo fungovat i v nejpřísnějším stupni protikoronavirových opatření, a navíc bylo vybavené technikou, kterou jsme potřebovali.

Ještě ten den, tedy v pondělí 4. ledna, jsme se tam byli s kolegy podívat a hned jsme si plácli. V úterý ráno jsem obvolala partnery projektu, kteří se mnou bez výjimky sdíleli nadšení z představy, že by se předávání mohlo konat touto netradiční – a zároveň bezpečnou – formou, a ve dvě hodiny odpoledne už šla potvrzující informace pozvaným hostům, že galavečer v náhradním termínu, avizovaném už na podzim minulého roku, bude. A ta smršť mailů potvrzujících účast jednotlivých hostů, která vzápětí následovala, byla jednoznačným důkazem toho, že jdeme správnou cestou. Mnozí nám s registrací posílali i vzkazy, že je perfektní, že se nám akci podařilo zorganizovat a že se moc těší. A to byla naprosto úžasná energie.

Předávání cen Český Goodwill

Ano, je pravda, že stejně důležitou součástí galavečera – a ostatně všech akcí – Český Goodwill je networking, sdílení emocí, navazování kontaktů – a slavnostní přípitek – nicméně, zvláštní doba si žádá opatření. V občerstvovacích taštičkách, které hosté při příjezdu dostali do svých aut, byly také koktejly od partnera galavečera a držitele ocenění Český Goodwill z roku 2019, firmy Lidi z Baru, takže připít si se svými nejbližšími – s posádkou svého vozu – hosté mohli. A přípitek s ostatními? Nepochybuji o tom, že v průběhu roku bude řada příležitostí pro nápravu v rámci akcí Klubu Partner Český Goodwill (KPCG), které navíc bývají komornější než galavečer, a skýtají tak mnohem větší prostor pro seznámení se a hlubší interakci s ostatními hosty. A ještě k tomu – jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré – všichni finalisté 8. ‚nekonečného‘ ročníku mají již nyní naše srdečné pozvání a rezervované místo na slavnostním předávání firmových oscarů 9. ročníku, o němž nepochybuji, že se už bude konat ve standardním režimu. A zde budou mít možnost připít si nejen se svými kolegy z 8. ročníku, ale také s finalisty 9. ročníku!

Oslabila nebo posílila myšlenku Českého Goodwillu probíhající pandemie covid19?

Hlavní myšlenkou ocenění Český Goodwill je vyjádřit veřejně uznání podnikateli a jeho firmě za práci, kterou dělá. To jsme ve fázi nominace, na jejímž základě pak nominované osobě vysíláme vzkaz: „Vážím si Vás a oceňuji Vaši práci...“ Asi cítíte, aniž bych to musela nějak dál rozvádět, že taková zpětná vazba v podnikateli vyvolá obrovský pocit štěstí, zadostiučinění a pozitivní energie. A právě tato energie je velikou motivací do dalšího ‚boje‘. A když bojujete s pandemií covid19, často o přežití, je taková motivace o to důležitější. Souhlasíte?

Je to dřina, ale stojí to za to! Říká claim Českého Goodwillu. Je to opravdu taková dřina najít u nás firmu, které si lidé váží?

Ne, to v žádném případě není. Takových firem, kterých si lidé váží, je nepřeberné množství. Troufám si tvrdit, že naprostá většina – a příběhy, které každoročně v rámci projektu Český Goodwill objevujeme, jsou toho důkazem. Jen jsou to převážně firmy nenápadné, neznámé, které neplní titulky masových médií.

Claim projektu Český Goodwill totiž odkazuje na podnikání a nominaci. Podnikání je dřina, ale stojí za to, o tom se s každým podnikatelem můžete bavit dlouhé hodiny. A také nominace je dřina, zejména pokud si opravdu chcete dát záležet na nominačním zdůvodnění, ve kterém shrnete, proč si daného podnikatele nebo firmy vážíte. Čím silnější důvod ve své nominaci uvedete, tím větší dojetí nominované osobě přinese. A to jistě stojí za to!

Z jakého popudu vznikla myšlenka oceňovat fair play, odpovědnost či etické podnikání českých firem?

Těch motivů, které vedly ke vzniku ocenění Český Goodwill, byla celá řada a mísily se v nich objektivní i subjektivní důvody. Jako nejdůležitější uvedu dva.

Jeden souvisí s moderním managementem a leadershipem, který klade primární důraz na pozitivní motivaci. Ať už řídíte tým, divizi, nebo vlastní firmu, máte své kolegy a podřízené chválit, chválit, a chválit, i když jim chcete dát nějakou kritickou zpětnou vazbu. To je naprosto v pořádku, ale položili jste si někdy otázku, kdo pochválí toho ředitele nebo majitele firmy? Nebo je automatické, že jedná eticky, zodpovědně, podle pravidel fair play, a pochválit za to nepotřebuje? Povím vám, že potřebuje… ředitel i majitel firmy je také jenom člověk, se stejnými potřebami podle Maslowovy pyramidy, kde na vrcholu společně s potřebou seberealizace stojí potřeba uznání a úcty.

Druhý důvod směřuje k široké veřejnosti. Prostřednictvím ocenění Český Goodwill představujeme podnikatele a jejich příběhy, ve kterých společně poukazujeme na to, že jsme obyčejní lidé z masa a kostí, máme své slabé stránky, nejistoty a obavy, ale také nás spojuje silný vnitřní drive, houževnatost a potřeba měnit svět kolem sebe k lepšímu. Ruku v ruce s tím jde také šíření povědomí o tom, co vlastně podnikání obnáší a co všechno musí každý podnikatel/firma zvládnout zajistit.

Co spojuje partnery a oceněné? Cítíte v komunitě kolem Českého Goodwillu něco, co jinde nenacházíte?

Řadu důležitých pojítek, které máme společné, už jsem zmínila. Mezi dalšími bych uvedla schopnost držet slovo a uzavírat dohody podáním ruky a také otevřenost vzájemné komunikace. Kdykoli můžete komukoli z rodiny Český Goodwill, rád vás uslyší a vyslechne, a – což je z mého osobního pohledu velmi důležité – rychle vám poskytne zpětnou vazbu: ‚dává – nedává mi to smysl‘, ‚chci – nechci‘. Umět říci NE, bez zbytečného politikaření, předstírání, nebo dokonce zapírání, to je unikum, které jsem jinde nenacházela, dokud jsem si tuto komunitu nezačala budovat.

A v neposlední řadě bych zdůraznila, že se v rámci rodiny Český Goodwill, potažmo KPCG, setkáváme jako rovný s rovným, je to bezpečné prostředí, kde můžeme sdílet své velké i každodenní radosti a starosti s ostatními, kteří mají podobné životní zkušenosti. Vypůjčím si slova jednoho z oceněných: ‚Vrcholový manažer je ve své podstatě strašně osamělý tvor, a proto jsem rád, že v rámci rodiny Český Goodwill mohu být mezi svými.

Předávání cen Český Goodwill (2)

Právě uzavřený ročník otevřel nové nominační kolo pro letošní rok. Jaká jsou hlavní kritéria pro to, aby mohl kdokoliv firmu na Firmového Oscara letos nominovat?

Kritéria pro 9. ročník firmových oscarů, Český Goodwill 2021, zůstávají neměnná. Nominovat můžete, ať už jste zaměstnanec, obchodní partner, nebo ‚jen‘ obdivovatel nějaké značky, firmy, nebo podnikatele. Podmínkou je, že si vyšetříte dvě minutky vašeho času a vyplníte nominační formulář na webu projektu. Obzvláštní pozornost silně doporučuji věnovat zdůvodnění vaší nominace, proč daného člověka či firmu nominujete, za co si jich vážíte. V ocenění Český Goodwill není rozhodující velikost firmy, nehraje roli ani počet zaměstnanců ani výše obratu. Určující jsou vaše vlastní hodnoty a vaše zdůvodnění, proč si nominované firmy vážíte.

Nominovat opět lze do 30. června, a to ve čtyřech základních kategoriích: Tradice, Inovace, Partner a Made in Czechoslovakia. Všichni finalisté, tzn. nominovaní, kteří svou nominaci přijmou, se automaticky budou ucházet o přízeň veřejnosti také v kategorii Osobnost v zářijovém hlasování.

Když si představíte Česko a české firmy za 10 let, jaký vztah k Českému Goodwillu byste si přála?

Za 10 let budeme psát rok 2030. Projekt Český Goodwill bude v 18. ročníku na prahu své dospělosti. Připravený samostatně se o sebe postarat. V každé firmě z rodiny Český Goodwill bude mít svého koordinátora, který bude synergickou sílu ocenění akcelerovat a aktivně iniciovat, nejen podporovat, společné projekty. Díky němu bude Český Goodwill hluboce integrovanou součástí sítě tisíců českých firem. A pravděpodobně tento koordinátor bude mít podobu velice milého a dobrosrdečného robota ;).

Přečti si taky