AUTOR
Jan Nuc

Plavba mezi technologiemi. Etnetera vytváří vlastní TechRadar

Vize, pohled do budoucna a taky revize současného stavu technologií - tedy jedny z mnoha důvodů, proč jsme se v Etneteře rozhodli vytvořit svůj vlastní TechRadar. Technologický radar sdružuje všechny technologie, které v Etneteře používáme a dokonce i ty, které bychom v budoucnu rádi používali nebo je zkoumáme. Využijí ho nejen vývojáři a programátoři, ale i personalisté, projekťáci nebo obchodníci a v budoucnu i ti, kteří se chtějí o Etneteře dozvědět víc.

Jen pro začátek. Uznávaný technologický radar už několik let vytváří společnost Thoughtworks, která do něj zařazuje aktuální technologie, jazyky, nástroje a platformy, které firmám doporučuje využívat nebo vyzkoušet. V každém vydání se vypsaný seznam mění a firmy se podle takového radaru mohou orientovat, protože Thoughtworks hledí na ty technologie, které stojí za to využívat.

Nebo si firmy mohou vytvořit radar vlastní podle svých potřeb, stejně jako to děláme my.

Upravili jsme si ho podle sebe a třídíme pomocí něj naše současné technologie. Sledujeme a revidujeme tedy to, co přesně momentálně využíváme a díváme se i na technologie, jež bychom rádi využívali v budoucnu,” říká Zdeněk Straka, který se na tvorbě TechRadaru podílí.

Účel etneteřího TechRadaru je prostý. Chceme  mít větší přehled v tom, jaké technologie pro jednotlivé projekty vybereme a jistotu v tom, že s nimi umí v Etneteře pracovat více lidí. Naším cílem je tedy vizualizovat stav ve firmě, jaké prostředky pro vývoj využíváme, zkoušíme a chceme používat nebo kolik lidí za jednotlivými technologiemi stojí. 

Chceme totiž, aby u technologií, které adoptujeme do našeho portfolia, figurovalo více lidí než jenom jeden. Abychom věděli, že máme ve firmě někoho, kdo jednotlivé položky v radaru bude rozvíjet dál,” vysvětluje Zdeněk. 

Perimetry TechRadaru

V TechRadaru jsou tak obsažené techniky, platformy, nástroje, jazyky a frameworky. Každá z těchto kategorií má navíc čtyři různé perimetry - Hold (nepoužíváme), Assess (posuzujeme), Trial (zkoušíme) a Adopt (využíváme). Podle zmíněných perimetrů je tak u každé technologie jasně vidět, co již používat nechceme, co naopak posuzujeme, zkoušíme a které z nich v Etneteře reálně uplatňujeme. Navíc lze TechRadar rozštěpit pro jednotlivé týmy v Etneteře.

Dokážeme ho rozštěpit na více radarů, ale stále má čtyři segmenty i kruhy. Jsme schopni pracovat s naším deployment oddělením, back-endem, front-endem, mobilním týmem, personalisty nebo obchodníky. TechRadar bude tedy vytvořený celkově za firmu, ale i jednotlivě pro určitá oddělení a podle toho, co kdo využívá,” popisuje Zdeněk s tím, že pokud budou chtít v HR najmout nového mobilního vývojáře, mohou mu ukázat s jakými technologiemi v konkrétním oddělení pracují, aby měl zájemce jasný přehled. Stejně tak obchodníci mohou klientům, kteří touží třeba po vytvoření e-shopu, jasně nastínit, s čím pracujeme.

TechRadar je momentálně ve stavu implementace. Prozatím ho uvidíme, ale jen interně. Dalším krokem bude aktualizovaný technologický radar i pro širokou veřejnost, který náš tým představí v druhé polovině roku 2021.

TechRadar

Přečti si taky