AUTOR
Ondřej Zapletal
13
.
10
2016
|

Jak se dělá intranet pro Sazku?

V minulém roce jsme soustředili část našeho vývoje na interní aplikace. Takovým projektem byl třeba intranet pro společnost Sazka a.s., který na začátku září uspěl před odbornou porotou Institutu interní komunikace (IIK) a obdržel první místo v kategorii Digitál v soutěži Grand Prix 2016. Jak se taková aplikace vyvíjí?

Cílovka na dlani

Z pohledu návrhu intranetu je zajímavý už samotný specifický přístup, který umožňuje komunikovat v podstatě se všemi uživateli, kteří budou navrhovaného řešení nakonec používat. To nám umožnilo dobře poznat cílovou skupinu, pro kterou jsme intranet připravovali. Z každého oddělení byl vybrán člověk, který prezentoval potřeby svých kolegů realizačnímu týmu, složenému ze zástupců Etnetery i Sazky.

Liferay i sociálno

Při předložení každého požadavků bylo nutné zvážit, zda je řešitelný v rámci základních funkcionalit, které byly určeny jako nezbytné pro fungování výsledného řešení, nebo zda je nutné přijít s funkcionalitou novou, která by požadavek byla schopna obsloužit. Umožnili jsme tak vstup celé společnosti do procesu vymýšlení výsledného řešení, zároveň jsme ale pevně hlídali rozpočet projektu, aby nedošlo k jeho přehnanému navyšování oproti původní dohodnuté částce.

    Výřez z grafického návrhu intranetu Sazkys hlavními sekcemi (vlevo) a důležitými nástroji (vpravo).  

Pro realizaci bylo vybráno portálové řešení Liferay, které poskytuje množství funkcí v základní community verzi. Tato základní verze byla doplněna o hlavní funkcionality intranetu jako jsou sociální prvky, načítání osobních dat uživatelů z centrální databáze společnosti, publikování článků a souborů a další.

Ďábelský termín spuštění

Po rychlém vývoji, který trval asi měsíc a půl, jsme před sebou měli kostru hotového intranetu, kterou nezbývalo než naplnit. Školení editorů a reprezentantů jednotlivých divizí nám pomohlo při plnění intranetu, které tak zůstalo v kompetenci klienta. Přesto náš analytik zůstával editorům při ruce a společně na problémech pracovali až do samotného dne D, který byl symbolicky zvolen na 6. 6. 2016

Samotnému spuštění pak předcházela interní kampaň, která měla za úkol seznámit zaměstnance Sazky s novým řešením a naznačit jim, co všechno budou moci na novém intranetu dělat. Po budově Sazky se tak objevily plakáty, které zaměstnance upozorňovaly na možnosti vyplnění vlastních profilů a na nové informace a nástroje, které s intranetem dostanou.

Plakat

Další aktivitou, která zapojila zaměstnance Sazky do příprav nového intranetu, byla soutěž o jeho název. Námětů přišlo velké množství. Porota měla co dělat, aby z nich vybrala finální skupinu názvů, o které se potom veřejně hlasovalo. Výsledkem je Kompas - název zapadající do vnitřní komunikace Sazky, která je doplňována námořnickým tématem.

Hlavně pro lidi!

Několik měsíců po spuštění už víme, že je intranet intenzivně využíván jak editory, kteří se starají o obsah, tak jeho uživateli, kteří si mohou libovolně vytvářet tématické skupiny a diskutovat různá pracovní i nepracovní témata.

Věříme, že výsledek naší práce dokáží ocenit nejen odborníci na interní komunikaci, ale především zaměstnanci Sazky, pro které jsme ho vytvářeli. Skutečně dobrý intranet totiž dokáže podpořit budování vztahů mezi kolegy a zvýšit produktivitu práce v celé společnosti.

Přečti si taky