AUTOR
Jakub Skupin
21
.
12
2015
|

Libdesign 2015: Konference o lepších službách (nejen) v knihovnách

Když jsem si zpětně pročítal zápisky z jednotlivých přednášek, došlo mi, jak moc pro mě byla konference přínosná. Zamrzelo mě, že se neobjevil žádný report. Myslím si totiž, že tým Libdesign (i speakeři) si zaslouží velkou pochvalu.

Pozvánka začínala otázkou: Věříte, že na lepších službách záleží?

Ani jsem nečetl dál a rovnou se registroval. Konference by se dala shrnout následujícím citátem.

Je lidskou přirozeností používat mapu. Pokud máte dost odvahy ji nakreslit, ostatní za vámi půjdou.z knihy Kopni do té bedny

Záměrně jsem vybral tři speakery, kteří dle mě mají velkou odvahu mapy kreslit a současně nabourávat staré pořádky.

Adam Hazdra – Inovace v každodenní praxi Jobs.cz

Zhlédnout video

Ze záznamu se dozvíte, jak vypadá každodenní realita uvádění inovací do praxe z pohledu produktového manažera (na rozboru jedné fotky pracovního místa).

Hodně sleduji Adamův osobní blog i zápisky vývojářů a designérů v barvách LMC s názvem První v Česku.

Stále jsem nemohl uvěřit tomu, jak všechno neuvěřitelně rychle sunou dopředu a dokáží přesně pojmenovat každou změnu. Pochopil jsem to až díky přednášce.

Snažím se mít velice jasno v tom, proč jsem na daném místě, co tam hodlám změnit a jsem si také vědom kritérií, ve kterých z tohoto místa vystoupím.Adam Hazdra

Došlo mi, že pokud člověk zná odpovědi na tyto otázky, osobní i týmová efektivita práce zákonitě vzroste.

    “Velká obrazovka, obyčejný stůl, obyčejná židle. To je prostě moje každodenní realita.” – Adam Hazdra  

Nenechte se zmást, toto pracovní místo je kouzelné. A obsahuje několik zajímavých vychytávek.

Modrý plakát

 • S textem Nejhorší je být v nejlepších letech v průměrné práci.

Produktová vize Jobs.cz na jednu A4

 • Sepsaná pro zhruba 4-5 měsících (po pochopení co můžu, co nemůžu).
 • Rozdělená do tří sloupců z pohledu uživatelů: Jobs.cz mě zná (ví jakou práci jsem hledal), Jobs.cz mě bere za partnera (žádné vláčení korporátním procesem, Jobs.cz je moderní a intuitivní (snaha víc se přiblížit moderním stránkám).
 • Exit kritéria: když neuvidím progress do listopadu 2015, v tu chvíli z práce odcházím, protože se mi nepodařilo nic změnit.

Vytištěný seznam věcí, které chceme zvládnout v následujícím kvartále

 • Sepsáno v excelové tabulce.
 • Celý tým to má neustále před očima (není to skryté někde na webu).
 • Důležitý moment – při každém spuštění (dokončení) přeškrtáváme a slavíme (lednička se šampaňským, na špunt se napíše, co se povedlo).
 • Díky tomu, že jedeme v agilním procesu víme, kolik toho stihneme a nejsme tak frustrovaní, že jsme si toho vymysleli zbytečně moc.

Televize zobrazující Kanban board

 • Co se nedostane na tuto tabuli, na Jobsech prostě nebude.
 • Televize je jeden z nejsilnější parametrů agilního vývoje. Každý den v 10 hodin se tým (aktuálně zhruba 11 členů) sejde a každý z jeho členů odpoví na 2 otázky: Co jste dokončili včera? Co dokončíte dneska?

    Jak zapojit všechny relevantní lidi a sjednotit se na pojmech? Pošlete do firmy e-book Řízení inovací.  

A ještě poslední věci, kterou si z přednášky odnáším – přínos retrospektivy.

 • Probíhá jednou za 14 dní.
 • Sejde se celý tým na 1 hodinu.
 • Odpovídá se na otázky: Co se nám líbilo? Co bychom chtěli do budoucna změnit?
 • Všichni mohou mluvit otevřeně.

František Dalecký – Designové myšlení ve vzdělávání: instruktážní design a zkušenosti ze Seduo.cz

Zhlédnout video

Předpokládejme, že jste v roli produktového manažera. Musíte předat informace o vaší nové službě/produktu obchodnímu oddělení. Uděláte to pomocí prezentace? Nebo interního workshopu?

Pokud si nejste jisti odpovědí, jste na dobré cestě. Správně si totiž musíte nejprve zodpovědět 5 otázek.

František Dalecký představil instruktážní design – obor na průniku human-centered designu a vzdělávání.

Jedná se o sadu postupů, pomocí kterých designujete vzdělání tak, aby:

 • plnilo potřeby lidí,
 • plnilo cíle,
 • bylo skutečně efektivní.

Model návrhu vzdělávání pomocí pěti otázek

    “Zkuste zapomenout, jak vzdělávali vás (ve škole, ve firmách). Vždy začněte těmito pěti otázkami. Zní to velice jasně, ale lidé to často nedělají a je to velká škoda.” – František Dalecký  

Na začátku je důležitý výzkum prostřednictvím následujících 4+1 otázek (nejdříve fialové, jedno v jakém pořadí). Cílem výzkumu je zjistit co nejvíce informací.

1. Jaké (typově) cíle vzdělávání řeší?

Existují základní 3 typy vzdělání (rozšířená verze – Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů):

 • Vzděláváme pro postoje (změnit myšlení, případně motivovat).
 • Vzděláváme pro znalosti.
 • Vzděláváme pro dovednosti (chcete-li někoho naučit dovednost, nejde to bez praxe, časově náročné).

2. Jaké (konkrétně) cíle chceme naplnit?

Sepíšeme si, co chceme konkrétní lidi naučit. Používáme u toho konkrétní slovesa a podstatná jména. Dá se říct, že to je struktura prezentace, kterou následně stačí jen doplnit.

3. Koho vzděláváme?

Jaké preference má cílová skupina. Uvědomit si, koho vlastně vzděláváme – modelování persony.

 • Věk (jinak budete výuku designovat pro dospělé, jinak pro seniory)
 • Dosažené vzdělání (v oboru, ve kterém chcete lidi vzdělávat)
 • Povolání
 • Osobní cíle
 • Motivace (jsou zde protože chtějí VS zaplatila firma/musí)

4. Kolik máme času?

Nepředávat informací víc, než je možné stihnout. Méně je více.

5. Jak vzděláváme?

Až naposledy řešíme, jak budeme vzdělávat. Udělat si rešerši, jaké nástroje (toolbox) můžeme použít (PowerPoint, mluvené slovo, simulace…).

Každý vzdělavatel by měl mít svůj kufřík nástrojů, metod a formátů, které používá.František Dalecký

Koncept –> prototyp –> testování

Jakmile známe odpovědi na 4+1 otázky výše, vytvoříme koncept. Ten následně obohatíme pomocí brainstormingu. Vznikne prototyp.

Pokud workshop stavíme od nuly, je potřeba prototyp otestovat (ideálně na cílové skupině).

Následně poznatky ze zpětné vazby okamžitě zavést do praxe (upravit prototyp). Iterujte a neustále vše zlepšujte.

Koučovací rozhovory s odborníky na dané téma

Rozhovor, kde se pokládají otevřené otázky se snahou zjistit:

 • Co je to hlavní, co chcete předat?
 • Co nejlépe funguje na vašich workshopech?
 • Co jsou ty hlavní stavební bloky, které potřebujeme využít?

Lektoři jsou experti na dané téma/problematiku. Jejich problémem však je, že často neumí předat tzv. tacitní znalosti. Pomocí tohoto rozhovoru zjistíte to podstatné.

Zaujal vás instruktážní design?

Jan Martinek – Jak se správně stydět za váš web

Zhlédnout video

Přednáška Jana Martinka byla neuvěřitelně zábavná. Pokud si chcete zlepšit den, rozhodně si pusťte video.

Věděli jste, že existuje rozdělení lidí v projektu na startovače a dotahovače? Pro dotahovače měl Jan špatnou zprávu.

    Tvrzení lze formulovat i jinak.  

Návrhový cyklus

Problém je, jakým způsobem přemýšlíme nad projekty. Nejedeme z bodu A do bodu B po přímce, ale po kružnici. Zlepšení přijde opakováním (krásně vysvětleno na slidech).

Cyklus – děláte věci opakovaně a pokaždé je to jiné (lepší).

Měření – víte, o čem mluvíte.

Nedotaženost – nikdy to nebude dost dobré, aby nemusel přijít další cyklus, další měření (přijatelná nedotaženost – Kano model)

Praktická rada na závěr. Zamýšlejte se nad svou službou/webem. Přemýšlejte o tom.

Pravidelně se společně styďte nad měřením. Dělejte to jak uvnitř týmu, tak s agenturou, s jinými institucemi, s cílovkou.Jan Martinek

PODÍVEJTE SE NA DALŠÍ VIDEA Z LIBDESIGN 2015

Nebo se registrujte na workshop 22.-23.1.2016

Důležité odkazy

Přečti si taky